Ohjelmat

Joogan kokonaisvaikutukset

Jooga on tuhansien vuosien takainen kokonaisvaltainen ja terapeuttinen liikuntamuoto.
Sana jooga tarkoittaa yhteyttä, eheyttä tai harmoniaa. Joogan tarkoitus on tukea tämän syvän ja
alkuperäisen yhteyden kokemista mielessä ja kehossa. Joogan myötä keho ja mieli muokkautuu vuorovaikutteisesti. 

Kehonharjoitukset vaikuttavat mieleen selkeyttävästi, rauhoittavasti ja keskittävästi.
Keskittynyt mieli tukee puolestaan tietoisuutta ja läsnäoloa kehonliikkeissä. Jooga on 
myös suurenmoinen tekniikka harjoittaa kehon joustavuutta, vahvistaa lihaksia, kasvattaa
kehontunnetta ja elinvoimaa sekä kehittää tasapainoa ja keskittymiskykyä.

women_on_beach_yoga_black_and_white
DSC_6417

Somaattinen tuntemus edistää kehotietoisuutta ja yhdistää "sisäisen" ja "ulkoisen" minän luonnollisella
tavalla tähän hetkeen. Se yhdistää tai lähentää myös syvällä sisällä oleviin tuntemuksiin, tukkeutumiin
ja patoutumiin, jolloin niiden tiedostaminen mahdollistaa muutoksen parempaan. Näin somaattinen
tuntemus vaikuttaa paitsi kehon tasolla myös tunnetasolla eheyttävästi.

Kokonaisvaltaiset liikemuodot vaikuttavat etenkin kehon tasolla tasapainottaen kehon eri tekijöitä ja
tukien kehon fyysistä kehitystä. Siinä huomioidaan kehon tasapaino, oikeanlainen fyysinen liike, isojen
ja syvien lihasten yhteys toisiinsa, kehon linja sekä kehon keskiosan treenaus ja hallinta. Samalla kun
fyysinen keho löytää yhtenäisyyttä liikkeissä ja olemuksessa se puolestaan vaikuttaa mielen ja sielun yhtenäisyyteen. Harjoituksissa käytetään eri kehoterapiamenetelmiä tukemaan mielen yhteyttä niiltä
osin, kuin se on eristynyt omasta sisäisestä tasapainosta. Kehon liikkeiden sekä liikemuotojen kautta
suuntaamme mieleen ja sitä kautta sen tasapainottamiseen ja yhteyden löytämiseen omaan itseen. Kehoterapiamenetelmät tukevat joogan syvintä olemusta eli yhteyttä tai harmoniaa.

Kehontuntemus ja kehonhallinta edesauttavat kehon fyysistä ja psyykkistä kokemista. Jotta kehoa kyetään käyttämään oikealla tavalla, vaatii se kehon tiedostamista. Kehotietoisuuden myötä kehonhallinta kasvaa ja vaikuttaa koko kehoa vahvistavasti, sillä keho ikään kuin ymmärtää tai löytää ne asennot ja liikkeet, mitkä se optimaalisessa tapauksessa kykenee tekemään. Kehon tiedostaminen on siis kehon optimoimista kokonaisvaltaisella tavallarapiamenetelmät tukevat joogan syvintä olemusta eli yhteyttä tai harmoniaa.